Go to content

Main menu:


O nas

 
Logo

Przedszkole nr 5 w Rawiczu jest placówką ogólnodostę- pną. Organem prowadzącym jest Gmina Rawicz. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświa- ty w Poznaniu. Nasze przedszkole jest małe i kameralne. Panuje tu domowa, przyjemna atmosfera. W placówce mieszczą się dwa oddziały 9-godzinne, do których uczę- szczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, pod nasze Przedszko- le podlegają także dwa oddziały znajdujące się w Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych na ul. Sarnowskiej 9 w Rawiczu. Są to oddziały dzieci nie- pełnosprawnych intelektualnie, w których przebywają dzie- ci w wieku od 3 do 10 lat. Otoczone są one troskliwą opie- ką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz terapeuty, logopedy, fizjoterapeuty masażysty.

Wejście główne

Posiadamy dwie duże sale dydaktyczne dla 3-4 latków oraz 5-6 latków z przyległym tarasem na zewnątrz budynku. Sale są dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W przedszkolu mamy 3 komputery. Dwa w administracji, jeden w sali dla dzieci. W budynku znajduje się gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, gabinet lekarski oraz zaplecze kuchenne z szatnią dla personelu. W salach są osobne pomieszczenia na łazienki dla dzieci.
W przedszkolu organizujemy wiele ciekawych imprez i uroczystości, przy aktywnym współudziale Rady Rodziców. Mają one charakter rodzinny, integrujący dzieci, rodziców i nauczycieli. Proponujemy rodzicom bogatą ofertę edukacyjną a nasza MISJA to: „PRZEDSZKOLE DOMEM ZABAW I EDUKACJI”. W naszym przedszkolu dziecko jest najważniejsze. Kierunek naszej pracy wyznaczają słowa ks. Jana Bosko:
„Traktujmy dzieci z sercem, a one będą nas kochać, traktujmy dzieci z szacunkiem, a one będą nas szanować” W przedszkolu pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, zapewniająca dzieciom opiekę, wychowanie, nauczanie w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa. Co roku przedstawiamy rodzicom bogatą ofertę zajęć dodatkowych:

  -język angielski,
  -rytmika,
  -nauka tańca w zespole tanecznym „Obłoczki”,
  -zajęcia logopedyczne,
  -zajęcia terapeutyczne.
Dajemy dzieciom możliwość rozwijania swoich zaintereso- wań, samorealizacji, kreatywnego myślenia, działania, uczestnictwa w ciekawych zajęciach. Uczymy zrozumienia i tolerancji poprzez udział w uroczystościach, wspólną zabawę z dziećmi niepełnosprawnymi. Położenie naszego przedszkola jest dość szczególne znajdujemy się w środku dużego osiedla mieszkaniowego jak „grzybek na leśnej polanie”. Cieszymy się dużą popularnością w środowisku. Co roku podczas rekrutacji dzieci na nowy rok szkolny,

Plac zabaw

liczba chętnych znacznie przewyższa ilość miejsc w przedszkolu. Przedszkole wzbogaciło się o nowy, drewniany sprzęt na placu zabaw dla dzieci, który został zakupiony wyłącznie ze środków pozabudżetowych (dochód z zabawy karnawałowej oraz pomoc Rady Rodziców). Pozwoli to naszym wychowankom bezpiecznie korzystać ze świeżego powietrza i cieszyć się pobytem w naszym przedszkolu.
W roku 2005 minęła 20 rocznica istnienia naszej placówki. Z tej okazji na życzenie rodziców, nauczycieli, dzieci oraz środowiska lokalnego postanowiliśmy złożyć wniosek o zmianę nazwy naszego przedszkola. Obecnie nasza placówka otrzymała nazwę - Przedszkole nr 5 „Pod grzybkiem”. Szanujemy wolę środowiska, które już od wielu lat posługuje się nieoficjalnie tą nazwą. Ku uciesze naszych milusińskich na frontowej ścianie naszego budynku pojawiła się piękna tablica z nowym LOGO przedszkola.|

Back to content | Back to main menu
stat4u